uusi

Apps4Finland

avoimen datan innovaatiokilpailu vuonna 2013

Projektipäällikkö Petri Kola / @pe3
esityksen versio 0.9 (31.5.2013)

Sisältö (1/2)

(huom: väliotsikoita voi klikata)

Kilpailu Taustaa avoimesta datasta
Kilpailun uudistaminen
Pääsarjat
Haastesarjat
Tuki-instrumentit Tukipaketit
Kysymyspalvelu
GitHub-tukikohta
Apps4Finland-laboratorio
Koulutusta
Apps4Finland Camp
Päätöstilaisuus
Jatkokehityspäivä

Sisältö (2/2)

(huom: väliotsikoita voi klikata)

Kumppanuusohjelma Järjestäjäkumppanit
Haastekumppanit
Valmentajat
Ongelmanratkaisuyhteisöt
Sponsorit
Osallistuminen Aikatalu
Viestintä
Julkistustilaisuus
Yhteystiedot

jokavuotinen

avoimen datan innovaatio- kilpailu

Järjestäjät: Verkkodemokratiaseura ja Forum Virium Helsinki

avoin data

ilmaista raaka-ainetta liiketoimintaan

tietovallan jakamista demokratian aktivoimiseen

keino hallinnon tehostamiseen

hallinto edelläkävijänä

Valtion avoimen tiedon ohjelma

Helsinki Region Infoshare

Open Data Tampere Region

lisää aiheesta

Julkinen Data -kirja HRI 2v -kirja

...mutta

aktiivien mielestä

suomenmestaruus

Suomen lippu

joka pitää voittaa!

kilpailu uudistuu

2009-2010

datan avaamisen kannustaminen

2011-2012

datan käytön tukeminen

2013

kisasta

mekanismi

isojen

ongelmien ratkomiseen

pala palalta

kilpailussa on

syntynyt

tekemiseen innostavia töitä

Helsinki Public Transport Visualized

näyttää mitä avautuva paikkatieto mahdollistaa

lisäksi kilpailussa on syntynyt

ratkaisuja

suomalaisten

ongelmiin

BlindSquare

Ilkka ja Ronja

Miten helpottaa näkövammaisten liikkumista?

Veropuu

Hämeenlinnan veropuu

Miten nopeuttaa budjettien hahmottamista?

Espoon auringonvalo- ja maalämpökartta

energiakarttanäyte

Datalla voi tukea muiden ongelmaan tarttumista

Datapohjaiset ratkaisut

skaalautuvat

ja ovat parhaimmillaan todella hyviä investointeja

Joukkoliikenteen kehittäminen Reittioppaan dataa avaamalla

“Vaikea kuvitella miten olisimme itse saaneet aikaiseksi tällaisen palvelutason nousun näillä resursseilla. Jos olisimme alkaneet tehdä kännykkäsovelluksia itse, rahaa olisi mennyt helposti 50 000 euroa per sovellus”

Jari Honkonen / HSL

haluamme tarjota

enemmän

tukea ongelmien ratkaisemiseen

joskus jo tieto ongelman olemassaolosta riittää

ja

lääkettä

analyysi- paralyysiin

kerralla koko ongelman ratkaisemisen sijaan

suoraan käsiksi

kokeiluista oppien

(kuten hackathon-työpajoissa tehdään)

ongelmien ratkaisemisen lisäksi

kilpailussa palkitaan

luovuutta ja uteliaisuutta

Sääntöjen

mukaan

riittää

että:

“Kilpailutöiden tulee käyttää vähintään yhtä suomalaista tai muuten suomalaisille merkityksellistä avoimen datan lähdettä”

pääsarjat uudistuvat

sarjat

määritellään töiden

vaikutuksen

eikä töiden

ulkoisen olemuksen

mukaan

innosta

ideasarjan perillinen, ilmaisua painottavat työt, ongelmanratkaisupaineista vapaa

hahmota

visualisointisarjan perillinen analyysipainotuksella

vaikuta

kutakuin entinen sovellussarja

mahdollista

datan avaus- ja dataopas sarjat sekä avoin lähdekoodi

palkintorahaa

pääsarjoissa

viime vuoden tapaan noin

15 000

euroa

ongelmanratkaisuvetoiset

haastesarjat korvaavat

viime vuoden

erikoispalkinnot

kehitteillä olevia

teemoja

 1. Terveys ja hyvinvointi
 2. Kulttuuri ja historia (turismi)
 3. Demokratia ja kommunikaatio
 4. Liikenne ja energia

lopulliset teemat riippuvat mukaanlähtevistä kumppaneista

teemoihin kootaan 1-6

haastetta

joissa kohtaavat:

epäkohta

data

ja

ratkaisijat

hyvä haaste

1. epäkohta

esim. kaupunkilainen ei saa tietoa päätöksistä

2. data

esim. Ahjo-järjestelmän sisältämä informaatio

3. ratkaisijayhteisö

esim. open democracy finland FB-ryhmä

4. yhdyshenkilö / valmentaja

esim. open knowledge finland ry:n aktiivi

5. mahdolliset hyödyt

esim. kaupunkilaisten tyytyväisyys

6. inspiroiva tapa kommunikoida

kilpailun järjestäjät auttavat

kilpailijoiden ja kumppanien

tueksi luodaan

tukiverkosto

tavoitteena on nostaa

suomi

avoimen datan hyödyntämisen

kärkimaaksi

lisäämällä yhteispelin kellotaajuutta

apps4finland tuottaa joukon

instrumentteja

yhteispelin kehittämiseksi

instrumentti 1

jokaisen haasteen ratkaisemisen tueksi kootaan

tukipaketti

eli GitHubiin koottava

esiselvitys ja linkkilista

josta on hyötyä ongelman ratkaisemisessa kisan jälkeenkin

instrumentti 2

kilpailijoille tarjotaan

kysymyspalvelu

jossa

kumppanit vastaavat kilpailijoiden avoimeen dataan liittyviin kysymyksiin

instrumentti 3

github-tukikohta

kumppaniverkoston toiminnan organisoimiseen

tuotoksien jakamiseen perustuvan toimintamallin omaksumiseen

instrumentti 4

apps4finland-laboratorio

kumppanit julkaisevat kisan aikana pieniä datan hyödyntämis- ja yhdistelykokeiluja avoimena lähdekoodina githubissa

instrumentti 5

koulutusta kumppaneille ja valmentajille

kumppaneille tarjotaan avoimen datan verkostoon ja githubin käyttöön liittyvää koulutusta

instrumentti 6

apps4finland camp

syksyn aikana järjestetään tapahtuma, jossa kilpailutöiden edistämistä tuetaan

instrumentti 7

päätöstilaisuus

kilpailu huipentuu palkintojenjakotapahtumaan, jossa esitellään parhaita kilpailutöitä

tapahtumasta tehdään avoimen tiedon näyteikkuna

instrumentti 8

jatkokehitys- päivä

päätöstilaisuuden jälkeen järjestetään tapahtuma, jossa kilpailijoille tarjotaan mahdollisuus hakeutua erilaisille jatkokehityspoluille

uusi kumppanien roolitus

kiihdyttää ja levittää datan hyödyntämistä

kumppanuudet

järjestäjäkumppanit

haastekumppanit

valmentajat

ongelmanratkaisuyhteisöt

sponsorit

Järjestäjä- kumppanit

Edelläkävijäministeriöitä, -virastoja ja muita organisaatioita, joiden asiaa datan avaamisen aktiivinen edistäminen tukee.

Järjestäjäkumppanin

panostus

 • yhteistyön laajuudesta riippuen 12000-30000 euroa
 • ihmisten työaikaa
 • tiloja kumppanitoimintaan

Järjestäjäkumppanin

osallistuminen

Järjestäjäkumppanin

hyödyt

 • roolin vahvistuminen avoimen datan kentässä
 • kokemusta datalähtöisestä ongelmanratkaisusta ja avoimista toimintatavoista
 • lisääntynyt kehittäjäystävällisyys
 • näkyvyys kisan verkkosivustolla, viestinnässä ja päätöstapahtumassa
 • yhteys aktiivikehittäjiin, uusia kontakteja
 • mahdollisuus osallistua koulutukseen

Haaste- kumppanit

Organisaatioita, jotka haluavat ratkoa ongelmia datalähtöisen kokeilevan kehittämisen keinoin ja verkostoitua avoimen tiedon tekijöiden kanssa.

Haastekumppanin

panostus

 • 5000 €
 • osallistuminen haasteen valmisteluun

Haastekumppanin

osallistuminen

Haastekumppanin

hyödyt

 • ongelman kannalta keskeisten tietovarantojen ja kehittäjäyhteisöjen tunnistaminen
 • ongelman esittäminen kehittäjiä innostavassa muodossa
 • mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja ongelmiin
 • näkyvyys kisan verkkosivustolla, viestinnässä ja päätöstapahtumassa
 • uusia kontakteja
 • mahdollisuus osallistua koulutukseen

Valmentajat

Henkilöitä, jotka haluavat omalla osaamisellaan tukea avoimen tiedon toimijaverkoston kehittymistä ja itse oppia uutta.

Valmentajan

panostus

 • työaikaa

Valmentajan

osallistuminen

 • kumppanien ja haasteteemojen keräämiseen
 • valittujen ongelmien työstämiseen haasteiksi ja tukipaketeiksi
 • GitHub-tukikohdan toimintaan
 • kilpailijoiden tukeminen haasteiden ratkaisemisessa

Valmentajan

hyödyt

 • kokemusta datalähtöisestä ongelmanratkaisusta ja avoimista toimintatavoista
 • näkyvyys kisan verkkosivustolla, viestinnässä ja päätöstapahtumassa
 • uusia kontakteja
 • mahdollisuus osallistua koulutukseen

Ongelman- ratkaisu- yhteisöt

Verkostoja tai yhteisöjä, jotka etsivät ratkaisuja tiettyihin ongelmiin.

Ongelmanratkaisuyhteisön

panostus

 • työaikaa

Ongelmanratkaisuyhteisön

osallistuminen

 • yhtöisö nimää yhteyshenkilön
 • valittujen ongelmien työstämiseen haasteiksi ja tukipaketeiksi
 • haasteiden ratkaisuun osallistuminen

Ongelmanratkaisuyhteisön

hyödyt

 • kokemusta datalähtöisestä ongelmanratkaisusta ja avoimista toimintatavoista
 • uusia kontakteja
 • mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja ongelmiin

Sponsori

Avoimen tiedon toimijaverkostoon mukaan haluavia organisaatioita, joille muut kumppanuusmuodot ovat tänä vuonna liian raskaita.

Sponsorin

panostus

 • 4000 €

Sponsorin

osallistuminen

Sponsorin

hyödyt

 • tietoa avoimista toimintatavoista
 • näkyvyys kisan verkkosivustolla, viestinnässä ja päätöstapahtumassa
 • uusia kontakteja

miten mukaan?

vuoden 2013

Aikataulu

noudattaa aikaisempien vuosien rytmiä

 • kumppaniverkoston rakentaminen käynnissä
 • kilpailun julkistustilaisuus 14.6.
 • deadline: loka-marras vaiheessa
 • päätöstilaisuus: marras-joulu vaihteessa

Mukaan pääsee vielä myöhemminkin

kumppaneita ja valmentajia otetaan mukaan kolmessa aallossa

seuraa kisan viestintää

Julkistustilaisuus

Bio Rexin terassilla 14.6.2013

Bio Rex

OTA YHTEYTTÄ

petri.kola@forumvirium.fi

+358401626525

twitter: @pe3